Online přihláška

 

Vyplněním formuláře souhlasíte se zpracováním výše uvedených údajů o Vás. Tyto zpracovává pouze provozovatel autoškoly zejména dle vyhlášky 167/2002Sb. a Zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel  č. 247/2000 Sb.

Vámi vyplněné údaje provozovatel autoškoly neposkytne třetí osobě ani nevyužije pro marketingové účely.