Přihláška

  Vaše jméno a příjmení (vyžadováno)

  Vaše adresa (vyžadována)

  Datum narození

  Telefon na Vás (vyžadován)

  Váš e-mail (vyžadováno)

  Vaše poznámky

  Vyplněním formuláře souhlasíte se zpracováním výše uvedených údajů o Vás. Tyto zpracovává pouze provozovatel autoškoly zejména dle vyhlášky 167/2002Sb. a Zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel  č. 247/2000 Sb.

  Vámi vyplněné údaje provozovatel autoškoly neposkytne třetí osobě ani nevyužije pro marketingové účely.