Zahájení kurzu 6.1.2020 v 17:00 hod.

( předchozí termíny zaplněny )

Přihlásit se lze pomocí on-line přihlášky nebo se můžete po domluvě dostavit přímo do učebny autoškoly v Olomouci na ul. U botanické zahrady 4.

Čas či alternativní místo schůzky si lze domluvit dle Vašich možností a to prostřednictvím emailu fajnautoskola@seznam.cz nebo na telefonním čísle           776 178 605.

Před zahájením samotného kurzu je nutné vyplnit Žádost o přijetí k výuce a výcviku (1 list oboustranně) a Posudek o zdravotní způsobilosti, který uchazeči potvrdí praktický lékař. Oba dokumenty jsou k vyzvednutí také přímo v autoškole popř. lze po domluvě dovézt na smluvené místo.

Praktický výcvik probíhá individuálně dle dohody. Vždy se snažíme vyjít vstříc Vašim možnostem v čase, kdy je to pro Vás nejvhodnější.