Zahájení kurzu


30.11.2020 v 17:00 hod.

( předchozí termíny zaplněny )

Přihlásit se lze pomocí on-line přihlášky, na telefonním čísle 776 178 605, prostřednictvím emailu fajnautoskola@seznam.cz nebo se můžete po domluvě dostavit přímo do učebny autoškoly v Olomouci na ulici Jungmannova 12.

Před zahájením samotného kurzu je nutné vyplnit Žádost o přijetí k výuce a výcviku (1 list  vytištěný oboustranně) a Posudek o zdravotní způsobilosti, který uchazeči potvrdí praktický lékař.